ΣΤΕΓΕΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναλαμβάνουμε να κατασκευάσουμε από την αρχή την στέγη στην οικία σας αλλά και να ανακατασκευάσουμε την παλιά . 

Ανάλογα με τον αριθμό των κεκλιμένων στεγάστρων οι στέγες χωρίζονται σε κατηγορίες :
Μονόρριχτη , Δίρριχτη , Τρίρριχτη , Τετράρριχτη , Πολύρριχτη ή πολυσύνθετη .

Παρακάτω θα δείτε πολλά παραδείγματα από τις κατασκευές μας με ΤΟ ΠΡΙΝ και ΤΟ ΜΕΤΑ.